Biuletyn Informacji Publicznej Portal Informacyjny - Portal informacyjny - Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 15.05.2018, 09:34

Portal informacyjny

Wtorek, 16 czerwca 2015

Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Siedlcach (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został w celu ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Siedlcach i podejmowanych w nich czynnościach.

 

Portal Informacyjny utworzony został na podstawie zarządzenia nr 16/2015 Prezesa Sadu Rejonowego w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2015 roku. (Treść)

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w sekretariacie odpowiedniego wydziału Sądu Rejonowego w Siedlcach poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Siedlcach określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16/2015. (Treść)

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 16.06.2015
Data modyfikacji : 30.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Adrian Syczuk
Statystyki:
16818
©1999-2018 Sąd Rejonowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL