Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2017, 11:06

Strona główna

                                           KOMUNIKAT

W dniu 09 stycznia 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Siedlcach nastąpiła awaria serwera obsługującego system teleinformatyczny ksiąg wieczystych i począwszy od tego dnia do odwołania nie są zamieszczane w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Siedlcach wzmianki o wpływających wnioskach. Nie będą również wydawane odpisy z ksiąg wieczystych.

 


             NOWA FORMA OPŁATY SĄDOWEJ : E-PŁATNOŚCI

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408, zm. Dz.U.2016.948).

Zgodnie z nowymi przepisami, znaki opłaty sądowej w nowej formie będą zawierały, poza innymi oznaczeniami, kod kreskowy i kod numeryczny składający się z 14 cyfr arabskich, zapisany w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprzedaż znaków będzie odbywać się dwojako:

  • za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu mechanizmu gwarantującego nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty (tzw. szybki przelew, pay-by link lub kartą płatniczą), co będzie wiązać się z uiszczeniem prowizji na rzecz operatora płatności (0,0001% wartości transakcji, nie mniej niż 39 groszy), ale będzie również umożliwiać wielokrotny wydruk znaku (np. w przypadku jego zagubienia)

  • w sądzie – gdzie będzie się odbywać sprzedaż znaku bez prowizji.

W celu dokonania zakupu znaków opłaty sądowej przez Internet, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia platformę e-płatności (Portal Opłat Sądowych) pod adresem :  https://oplaty.ms.gov.pl/

 


                                              INFORMACJA

Sąd Rejonowy w Siedlcach informuje, że planowana jest w pierwszych tygodniach 2017 roku zmiana lokalizacji siedziby Sądu   z  Siedlce ul. B-pa I. Świrskiego 17, ul. B-pa I. Świrskiego 26 i ul. Berka Joselewicza 3 na  Siedlce ul. Kazimierzowska 31A.

Informacje  dotyczące adresu Sądu,  rozpoznawania  rozpraw  i  posiedzeń - będą udzielane telefonicznie przez  pracowników poszczególnych Sekretariatów Wydziałów, Oddziałów, Zespołów.

Dla ułatwienia z Państwem kontaktu  prosimy o wskazywanie  w  składanej  dokumentacji  numeru telefonu lub adresu e-mail.

Wszelkie aktualne dane adresowe  siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach będą zamieszczane na stronie internetowej www.siedlce.sr.gov.pl

 


Sąd Rejonowy w Siedlcach jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.                                        

Sąd Rejonowy w Siedlcach obejmuje obszarem właściwości:

  • miasta: Siedlce,  Łosice, Mordy
  • gminy: Domanice, Huszlew, Korczew, Kotuń, Łosice, Mokobody, Mordy, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Przesmyki, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Stara Kornica, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn Poduchowny

 

budynek sądu

 
 

adres kontaktowy :

SĄD REJONOWY W SIEDLCACH
ul. B-pa Świrskiego 17,
08-110 Siedlce

NIP : 821-10-21-463

e-mail: srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl

telefon: (25) 632 23 27  (Oddział Administracyjny)


telefony do wydziałów Sądu Rejonowego

 

- I Wydział Cywilny –  tel/fax:  25 – 63 221 93;  tel. 25-640-78-16;  25-640-78-06;

e-mail: wydzial.cywilny@siedlce.sr.gov.pl

- II Wydział Karny – tel/fax:  25 – 63 222 42; tel. 25-640-78-05;

e-mail: 2.wydzial.karny@siedlce.sr.gov.pl

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich – tel/ fax:  25 – 63 310 47;

e-mail: wydzial.rodzinny@siedlce.sr.gov.pl

- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych –  tel/fax:   25 – 63 261 08;

e-mail: wydzial.pracy@siedlce.sr.gov.pl

- V Wydział Gospodarczy – tel. 25 633-09-61;  25 644-45-39;  fax: 25 – 644 00 13;

e-mail: wydzial.gospodarczy@siedlce.sr.gov.pl

- VI Wydział Ksiąg Wieczystych – tel/fax:  25 – 63 263 67;  tel. 25-640-78-74;

e-mail: kw.siedlce@siedlce.sr.gov.pl

- VII Wydział Karny –  tel/fax:  25 – 63 271 71;

e-mail: 7.wydzial.karny@siedlce.sr.gov.pl

- Sekcja Wykonawcza –  tel/fax:    25 – 63 228 82;   tel. 25-640-78-20;

e-mail: sekcja.wykonawcza@siedlce.sr.gov.pl

- VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs w Łosicach – tel/fax:  83 – 359 07 14;

e-mail: kw.losice@siedlce.sr.gov.pl

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich - tel/fax – 25 – 63-310-41;

e-mail: kuratorzy.dla.nieletnich@siedlce.sr.gov.pl

- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych – tel/fax:  25 – 644 96 84;

e-mail: kuratorzy.dla.doroslych@siedlce.sr.gov.pl

- Oddział Administracyjny - tel/fax:   25 – 63 223 27; tel. 25-640-78-15, 25-640-78-24;

e-mail: administracja@siedlce.sr.gov.pl

- Oddział Finansowy – tel/fax:   25 - 63 223 19;  tel. 25-640-78-10

e-mail: oddzial.finansowy@siedlce.sr.gov.pl 

 


Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy Sekretariaty Wydziałów  przyjmują interesantów
 8.00 - 18.00 (poniedziałek)   8.30-18.00  (poniedziałek)
 8.00 - 16.00 (wtorek - piątek)   8.30-15.00  (wtorek-piątek)

 

Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Siedlcach z/s w Łosicach: ul. Szpitalna 2,  08-200 Łosice

                         7.30 - 18.00 (poniedziałek)
                         7.30 - 15.30 (wtorek - piątek)


Kasa Sądu:      8.15 - 14.45 (pn, śr - pt); 9.00 - 14.45 (wtorek)

 


 

Przewodniczący Wydziałów przyjmują interesantów:

 

W poniedziałki,  w godz. 1000 – 1300  :

- Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;

- Przewodnicząca Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

- Przewodniczący Wydziału Gospodarczego.

 

W poniedziałki,  w godz. 1100 – 1300  :

- Przewodnicząca II Wydziału Karnego.

 

  We wtorki, w godz. 1000 – 1300  :

- Przewodnicząca Wydziału Cywilnego;

- Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych

- Przewodniczący Zamiejscowego VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siedlcach z/s w Łosicach.

 

  W środy, w godz. 1000 – 1300  :

- Przewodniczący VII Wydziału Karnego;

 
 

UWAGA NA MAILE OD FAŁSZYWEGO KOMORNIKA


 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku rozpoczął funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej, będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015.1255)

W Siedlcach PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ będą mieściły się w budynkach Urzędu Miasta Siedlce :

przy Skwerze Niepodległości 2; przy ul. Oskara Lange 6; w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Sienkiewicza 32

Szczegółowe informacje - odnośnik do strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w powiecie siedleckim - odnośnik do strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w powiecie łosickim -     odnośnik do strony

 

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 


Jednostki nadrzędne:

©1999-2017 Sąd Rejonowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL